Kronika

cesta za zničením vrásy

30.7. - 13.8.2022


Letošních skvělých čtrnáct dnů na táboře prožilo celkem jednadvacet členek našeho oddílu světlušek. Zavítaly jsme do říše Grišů, snažily se zachránit a pomoct světlonošce Alině a jejímu příteli Malovi před zlým, nepřátelským Temnyjem. Naučily jsme se spoustu nových dovedností, prožily hromadu zážitků, podpořily spolupráci a doplnily skautské vědomosti.


Letos složilo světluškovský slib celkem sedm světlušek, dvě složily zkoušku tří kapek rosy, osm světlušek splnilo podmínky pro udělení první a druhé hvězdy. Po celých dvou letech jsme navštívily samotné Lidečko, kde jsme sháněly ztracené oko pana Pepíka. Rozhodně ani nemohl chybět společný den strávený s vlčaty. Všechny světlušky si mohly vybrat z pěti odborek a na konci tábora tak dostat nášivku na kroj.


Tábor hodnotíme velice pozitivně a těšíme se na zahájení nového skautského roku.

Nikola Kučerová - Datchi

Krajské kolo závodu světlušek a vlčat

Sobota 11.6.2022, Kelč

V sobotu 11. 6. 2022, v 8:00 se sešly u divadla Shauma, Hasi, Jojo, Myška, Smigy, Evička T. a já (Šůňa) a z vedoucích i Klárka a společně jsme se vydaly vstříc dobrodružství společně s Rumcajsem, Mankou a malým Cipískem na Krajské kolo Svojsíkova závodu do Kelče. Po příjezdu jsme šly k registraci. Zanedlouho byl nástup, kde jsme se dozvěděly pravidla závodu a podívaly se na scénku, ze které jsme pochopily, že během závodu musíme nasbírat co nejvíce žaludů, abychom jimi zabily medvěda, který ohrožuje Manku.

Plnily jsme různé úkoly. Například jsme střílely z luku, rozdělávaly oheň na kterém jsme vařily vajíčka nebo jsme na člunech pluly po místním rybníku. Po skončení závodu už jsme jen čekaly na vyhlášení výsledků a pak jsme se vydaly zpět domů.

Já za všechny vedoucí můžu říct, že jsme na všechny z Vás pyšné, že jste se do krajského kola dostaly a taky na všechny dovednosti a znalosti, které jste předvedly. Věříme, že jste si užily nejen závod, ale i společné chvíle strávené s ostatními Světluškami.

Klára Malá - Šůňa, Eva Toboláková, Klára Bartková

Milované město

Neděle 15.5.2022

V neděli 15.5.2022 se v odpoledních hodinách uskutečnila kulturně-duchovní akce Milované město. Na Náměstí Míru tak bylo možné shlédnout pestrý program. O hudební stránku se postaraly kapely Way to go, Timothy a Romská kapela – Matěj Nový. Celá akce pak byla laděna do tématu 5 jazyků lásky, o kterém jsme se mohli dozvědět více v rámci přednášky. Programu pro děti bylo také požehnaně. Mimo program na pódiu zde byly také skákací hrady, soutěže a stanoviště s úkoly, které byly také laděny do tématu akce. Bylo možné navštívit také jednotlivé stánky místních spolků, organizací a církví, mezi něž patřil i náš skautský táborový stan dovezený z našeho milovaného tábořiště v Lidečku.

A jak se angažovalo naše středisko? Vedoucí i členové z jednotlivých oddílů pomáhali při chystání a úklidu celé akce a zajišťovali program na jednotlivých stanovištích.

Kristýna Pekaříková

Základní kolo závodu světlušek a vlčat

Sobota 23.4.2022, Pozlovice

V sobotu jsme se se 7 světluškami zúčastnily závodu vlčat a světlušek v Pozlovicích. Letos si pro nás místní skauti připravili soutěže ve stylu hledání archeologických nálezů. Ráno jsme se sešly na zastávce Školní a autobusem dorazily na místo konání závodu. Po společném nástupu, kde nám vysvětlili pravidla a následně nám zazpívali a zahráli úvodní scénku, nám do startu zbývaly ještě celé 2 hodiny. Zahrály jsme si tedy hry a připravovaly se na závod.

Cílem závodu bylo projít vyznačenou trať a po cestě plnit úkoly na různých stanovištích. Holky procvičovaly své zdravotnické znalosti nebo se snažily co nejrychleji oškrábat brambory. Po dokončení závodu jsme odpočívaly, hrály hry a netrpělivě čekaly na vyhlášení výsledků. A také, že bylo na co se těšit! Holky obsadily třetí místo a postupují do krajského kola! Domů jsme se vracely nadšené z výhry a natěšené na další kolo.

Jolana Palíšková

Čištění řeky Dřevnice

Sobota 9.4.2022

V sobotu 9. 4. se i náš oddíl Světlušek sešel u kostela, abychom společně po dvouleté pauze uklidily řeku Dřevnici od odpadků, které zde zanechali obyvatelé Zlína. Po cestě na nás čekalo několik zajímavých věcí - našly jsme 4 rtuťové teploměry, děštník uprostřed řeky nebo dokonce starou lyži.

I přesto, že nám počasí příliš nepřálo a ani jsme se nesešly ve velkém počtu, akci jsme si společně užily a věříme, že příští rok nás bude o něco více.

Klára Bartková

Velká Prostějovská

Společná oddílovka Vlčat a Světlušek (25. - 27.3.2022)

Všechno je jednou poprvé, asi tak by se dala nazvat velká společná výprava Vlčat a Světlušek, která se ještě nikdy nekonala. Díky vzájemné spolupráci se nám podařilo uspořádat výpravu v Prostějově, na kterou budeme všichni dlouho vzpomínat.

Po příjezdu nás přivítali Marry a Larry s tím, že hledají ideální kandidáty na účast v celostátním kole velké soutěže, kterou organizuje pan profesor Mrkvička, který byl na všech disciplínách přítomen. Páteční večer byl velmi krušný, jelikož po náročné vědomostní soutěži nás v noci vzbudila zpráva, že pan Mrkvička zmizel beze stop a museli jsme ho jít hledat. Místo pana Mrkvičky jsme však našli opilého bezdomovce, který ale naštěstí pana Mrkvičku zahlédl, a tak ho nakonec objevili na záchodě. Následující den jsme dostali naši fyzičku na hranici možností a po vydatném obědě jsme například ověřovali v praxi zákony fyziky, či zkoušeli prostřelit neprůstřelného gólmana. Večer jsme se dočkali okamžiku, na který jsme všichni čekali – velké vyhlášení vítězů, kteří si na památku odvezli medaile. Jako odměnu za spolupráci jednotlivých účastníků nás Marry a Larry pozvali na party, jakou svět nikdy nezažil.

A co si z naší výpravy odnést závěrem? Byl to propadák a nebo jsme nastolili dlouholetou tradici společných výprav Vlčat a Světlušek? Na odpověď si musíme počkat do dalšího skautského roku, každopádně to byl pro všechny úžasný víkend strávený s našimi nejlepšími přáteli a pevně věříme v úspěšné pokračování spolupráce Vlčat a Světlušek!

Martin Malý - Steak

umbridgeová zrušila vánoce!

Vánoční oddílovka (10. - 12.12.2021)

V prosinci i náš oddíl vyrazil na oddílovku, tentokrát do Prasklic, kde jsme si společně užily předvánoční víkend.

Během víkendu jsme se opět ocitly na Bradavické škole čar a kouzel, kde se kromě Harryho a jeho kamarádů objevila i nová tvář - Jane Umbridgeová. Ovšem tato velmi panovačná a arogantní učitelka nám neustále něco nařizovala nebo zakazovala a to včetně slavení Vánoc. Nemohly jsme to tedy nechat jen tak, a tak jsme se vzbouřily a protestovaly.

To se nám nakonec podařilo a my si společně mohly užít naše skautské Vánoce u štědrovečerní večeře, dárků a scének.

V neděli jsme se plni skvělých zážitků vrátily zpátky domů.

Klára Bartková

víkend v bradavicích

Podzimní oddílovka 22. - 24.10.2021

Podle instrukcí z dopisu, který nám všem přišel do schránky, jsme se sešly v pátek 22.10.2021 v 15:40 na nástupišti 9 3/4 a společně se vydaly vstříc novému dobrodružství v Bradavické škole čar a kouzel.

Po zabydlení se v novém prostředí následovalo rozřazení do kolejí. Moudrý klobouk naše světlušky rozřadil dle jejich kvalit do jednotlivých kolejí, v nichž se utkaly o ohnivý pohár.

Na ten bylo nutné nejdříve projít výcvikem a výukou (např. přípravou lektvarů) a následně se naše kouzelnice mohly v turnaji utkat. Turnaj byl ale nečekaně přerušen - Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, se vrátil. A tak se z turnaje o ohnivý pohár stal boj, který nikdo z nás nečekal. Naše zkušené kouzelnice si s tím ale hravě poradily a zlo zahnaly.

Kristýna Pekaříková

Zahajovací schůzka s rodiči

pátek 17.9.2021

První oddílovou akcí skautského roku byla již tradičně společná zahajovací schůzka s rodiči. Jejím cílem bylo předat rodičům ucelené informace o našich představách a možnost osobního setkání se všemi vedoucími.

I světlušky si jistě během schůzky přišly na své. Zahrály si spolu s rádkyněmi hry a následně se dozvěděly, do které družinky budou chodit. Rozdělené do družinek pak zůstaly až do konce schůzky.

Věříme, že se nám povedlo cíl schůzky naplnit a že rodiče světlušek informační schůzku ocení.

Kristýna Pekaříková
Za fotky děkujeme paní Zvonkové

Zahájení skautského roku 2021/22

neděle 12.9.2021

Skautský rok 2021/22 byl oficiálně zahájen! Sezónu jsme zahájily, jak jinak, než mší svatou, která se nesla také v duchu skautingu. Jednotlivé oddíly přinášely jako dary své šátky a prosily o vše dobré do tohoto roku.

Po mši měly oddíly prostor strávit čas jednotlivě. My jsme tento čas věnovaly rozloučení se s již odrostlými světluškami, nyní už Medvědicemi. Následně jsme se seřadily na celostřediskovou fotografii.

Po focení již proběhl tradiční přestup a my jsme tak mohly v oddíle oficiálně přivítat nové světlušky, ať už ty, které přecházely z oddílu Slůňat, tak ty, které mají ve skautu svou premiéru.

Všem novým světluškám přejeme, aby se jim u nás v oddíle líbilo a aby jim skvělé zážitky jen a jen přibývaly, a našim přestupujícím světluškám přejeme, aby zůstaly stále tak skvělé a nový oddíl si zamilovaly.

Kristýna Pekaříková

Mezi elfy v říši Alagësii

Tábor 17. - 31. července 2021


Letošní dvoutýdenní tábor jsme se světluškami strávily v druhé polovině července mezi elfy v bájné říši Alagësii. Světlušky sledovaly zradu Celeiny, mladší z elfských princezen, a následovaly starší a právoplatnou královnu Arwen v cestě za záchranou říše od krutovlády její mladší sestry.

Naše dobrodružství v Lidečku se ale neodehrávalo pouze v bájné Alagësii. Pět z našich světlušek dospělo ke složení slibu a některé úspěšně splnily požadavky k udělení první a druhé hvězdy, dvě naše děvčata dokonce splnila tři kapky rosy, na což jsme všechny vedoucí velmi hrdé. Letošní tábor je také pro nás netradiční tím, že jedna z našich vedoucích složila skautský slib.

Během tábora jsme si užily spoustu legrace a zábavy při jak družinovém, tak oddílovém programu. Strávily jsme společný den s oddílem vlčat, který tábořil o louku výše a nechyběl nám ani výlet s netradiční trasou.

Letošní tábor pro nás byl počtem táborníků velmi neobvyklým, ale nesl se ve více rodinném duchu a tábor všechny hodnotíme velmi kladně, dokonce jako nejlepší za posledních několik let.

Kristýna Pekaříkovásvětluškovské hecni se!

úterý 20. října 2020

Světluškovské Hecni se! vzniklo v souvislosti s koronavirovou pandemií a nutností pozastavení činnosti jak našeho oddílu, tak celého střediska a všech skautských organizací. A protože jsme naše nejmilejší Světlušky nechtěly ochudit o skautský program a zábavu ze schůzek, rozhodly jsme se vytvořit program, jehož součástí je mimo jiné i právě toto Hecni se!, které dnes bylo oficiálně spuštěno.

A v čem to spočívá? Každá světluška, která se účastní této "soutěže" plní úkoly, za které jsou jí přičítány body za dané aktivity. Každý den může seznam svých splněných úkolů zaslat pomocí formuláře, díky němuž se body přičtou a upraví se pořadí. Vše probíhá na samostatných, speciálně vytvořených, webových stránkách.
(Kliknutím na obrázek budete přesměrováni na webové stránky Hecni se!)Kristýna Pekaříková

PRVNÍ ODDÍLOVÝ ZPRAVODAJ

pondělí 12. října 2020

Dnešní den se zapíše do historie našeho oddílu jako den vydání úplně prvního Světluškovského zpravodaje. Ano, slavme a 3 dny se radujme!

Zpravodaj bude vycházet nepravidelně jako reakce na aktuální situaci, ucelené předávání informací rodičům, ohlédnutí za uskutečněnými akcemi či přehled plánovaných věcí v našem oddíle.

Zpravodaj budeme vždy zasílat emailem a bude zveřejňován i zde na stránkách (záložka Aktuálně -> Zpravodaje), kde bude k prolistování vždy nejaktuálnější číslo a všechny dřívější ke stažení.

Jelikož je tento projekt úplně nový jak pro nás, tak pro Vás, prosíme o zpětnou vazbu a Vaše názory, případně témata, o která byste měli zájem a která bychom měly do zpravodaje zařadit.

Děkujeme za Vaši spolupráci! Bez Vás by to nešlo!


Kristýna Pekaříková

Zahájili jsme schůzky!

pátek 18. září 2020

Od minulého roku se nám pomalu stává tradicí společná zahajovací schůzka s rodiči. Sešli jsme se na Kocandě a odtud jsme se jako velká skupina přesunuli na blízkou louku známou jako místo, kde se pouští draci. Tady proběhlo rozdělení dětí i rodičů na dva kroužky, přičemž světlušky si se svými rádkyněmi zahrály hry a rodiče měli možnost zjistit základní informace o fungování našeho oddílu, o tom, jak bude tento skautský rok probíhat a doptat se na nejasnosti. Následně jsme se spojili, posvačili a zahráli si všichni společně boj o šátek.

Doufáme, že si naše světlušky i jejich rodiče schůzku užili alespoň stejně dobře jako my.


Kristýna Pekaříková

ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO ROKU 2020/2021

neděle 13. září 2020

Tak jako každý rok, jsme vykročily do nového skautského roku (doufáme) pravou nohou. Sezónu jsme zahájily mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde také proběhlo představení vedoucích oddílů. Následně jsme se všechny odebraly jako bývalé Světlušky do parku Komenského, kde proběhlo oficiální rozdělení na dva oddíly - nás Světlušky a Berušky. Každý oddíl zvlášť si zahrál několik her a poté jsme se přesunuly na svah pod dům umění, kde proběhlo společné focení našeho střediska a slavnostní přestup mladších členů do starších oddílů.

Všem jedenácti novým Světluškám přejeme, aby se jim v našem oddíle líbilo a abychom naplnily jejich očekávání. Zároveň doufáme, že v nás vedoucích budou mít oporu a uvidí v nás kamarádky.


Kristýna Pekaříková

TÁBOR 2020 - LABYRINT

8. až 22. srpna 2020

Letos jsme se skupinou 33 odvážných Světlušek probudily mezi velkými zdmi labyrintu, zmatené, avšak plné očekávání. Mezi naše první zkoušky patřilo zmapovat celý labyrint, získat kód od brány a co nejrychleji utéct před skupinou krvelačných rmutů. To se nám sice s přehledem povedlo, ovšem vyhrané jsme ještě neměly. Ocitly jsme se v laboratoři pod vedením Jansena a doktorky Pageové. Zjistily jsme, že mezitím, co jsme se snažili utéct z labyrintu, náš svět spálilo Slunce. Zlosyn nám sliboval lepší život a nový domov. Ovšem naše chytré hlavičky přišly na kloub těmto lžím a nezbývalo nám nic jiného než se znovu vydat na útěk. Zpočátku se nám dobře dařilo a životu na Spáleništi jsme se hravě přizpůsobily, avšak jednoho dne nás Tereza zradila a přidala se na stranu Zlosynu. Minho i další naši přátelé byli uneseni touto zákeřnou organizací a my jsme se rozhodly, že to nenecháme bez povšimnutí. Začaly přípravy na boj proti Zlosynu a záchranu Minha. Naše skupina statečných placerů i přes ztráty v boji zvítězila a své přátele osvobodila.

Naše dobrodružství v Lidečku se ale neodehrávalo pouze mezi zdmi Labyrintu. Deset Světlušek dospělo ke složení slibu a některé úspěšně splnily požadavky k udělení první a druhé hvězdy, na což jsme všechny vedoucí velmi hrdé. Užily jsme si spoustu legrace a zábavy při jak družinovém, tak oddílovém programu a podívaly jsme se na nedaleké Lačnovské skály. Nechybělo ani vtipkování mezi oběma tábory, například vyměněný oběd nebo mezitáborový kapří maskot Karel.

My, vedoucí, tábor hodnotíme velmi kladně a doufáme, že se každý další vydaří alespoň stejně dobře, jako ten letošní.


Nikola Kučerová, Kristýna Pekaříková