Kroj

Byly bychom velmi rády, kdyby každá světluška měla svůj skautský kroj. Samozřejmě samy dobře víme, že to není úplně levná záležitost a světlušky rostou velmi rychle, přesto pokud je to ve Vašich možnostech, zauvažujte, prosíme, nad jeho pořízením. Skautský kroj (košili) i s potřebnými nášivkami, odznaky a šňůrkou objednáváme hromadně zpravidla 2x do roka, vždy na začátku skautského roku a před táborem. Stačí vždy jen vyplnit formulář. Cena je stejná jako cena pořizovací. Žlutý šátek dostane každá nová Světluška zdarma od oddílu.

Protože ne všichni si mohou skautský kroj dovolit nebo do něj nechtějí investovat, máme také svá oddílová trička s vyšitým logem oddílu. Tato trička slouží k reprezentaci oddílu a také jako stejnokroj, který využíváme na oddílových akcích. V případě zájmu o toto tričko neváhejte kontaktovat hospodářku oddílu! Cena za tričko je 150 Kč.

JAK MÁ KROJ VYPADAT?

Přední strana

levá strana

pravá strana